Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
85
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
302 / 488
-7
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
145 / 186
-5
Ակտիվ աշակերտներ
1 / 12
Ակտիվ ուսուցիչներ
3 / 14
Ակտիվ դասարաններ
1 / 7

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.