Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
1659
+1
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
98 / 595
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
5 / 32
0
Ակտիվ աշակերտներ
15 / 139
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 6
Ակտիվ դասարաններ
7 / 18

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.