Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
46194
-2608
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
12 / 806
-1
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
3 / 78
0
Ակտիվ աշակերտներ
617 / 802
Ակտիվ ուսուցիչներ
23 / 25
Ակտիվ դասարաններ
53 / 69

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.