Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
52458
+8368
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
21 / 488
-2
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
2 / 49
0
Ակտիվ աշակերտներ
138 / 169
Ակտիվ ուսուցիչներ
9 / 11
Ակտիվ դասարաններ
15 / 20

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.