Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
718
+611
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
156 / 488
+127
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
99 / 186
+38
Ակտիվ աշակերտներ
2 / 41
Ակտիվ ուսուցիչներ
2 / 9
Ակտիվ դասարաններ
1 / 5

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.