Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
118
+111
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
285 / 486
+141
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
16 / 35
+12
Ակտիվ աշակերտներ
1 / 100
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 2
Ակտիվ դասարաններ
0 / 9

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.