Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
14
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
393 / 488
-3
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
162 / 184
-2
Ակտիվ աշակերտներ
0 / 3
Ակտիվ ուսուցիչներ
0 / 1
Ակտիվ դասարաններ
0 / 1

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.