Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
686
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
159 / 488
-11
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
6 / 23
0
Ակտիվ աշակերտներ
4 / 51
Ակտիվ ուսուցիչներ
2 / 5
Ակտիվ դասարաններ
4 / 14

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.