Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
476
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
185 / 488
-7
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
12 / 54
-1
Ակտիվ աշակերտներ
0 / 62
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 4
Ակտիվ դասարաններ
0 / 10

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.