Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
318
-9
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
217 / 488
-9
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
8 / 22
0
Ակտիվ աշակերտներ
16 / 79
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 6
Ակտիվ դասարաններ
2 / 15

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.