Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
0
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
?
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
?
Ակտիվ աշակերտներ
1 / 4
Ակտիվ ուսուցիչներ
3 / 3
Ակտիվ դասարաններ
1 / 4

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.