Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
208
-8926
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
3 / 39
-2
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
3 / 10
-2
Ակտիվ աշակերտներ
13 / 13
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 3
Ակտիվ դասարաններ
8 / 8

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.