Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
267
+1
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
5 / 35
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
3 / 9
0
Ակտիվ աշակերտներ
2 / 13
Ակտիվ ուսուցիչներ
0 / 2
Ակտիվ դասարաններ
1 / 8

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.