Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
77001
+439
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
6 / 814
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
4 / 216
0
Ակտիվ աշակերտներ
754 / 1233
Ակտիվ ուսուցիչներ
40 / 46
Ակտիվ դասարաններ
35 / 54

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.