Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
83799
+51321
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
5 / 489
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
3 / 177
0
Ակտիվ աշակերտներ
188 / 969
Ակտիվ ուսուցիչներ
13 / 43
Ակտիվ դասարաններ
9 / 47

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.