Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
74094
+1274
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
4 / 884
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
2 / 228
0
Ակտիվ աշակերտներ
269 / 820
Ակտիվ ուսուցիչներ
8 / 19
Ակտիվ դասարաններ
16 / 50

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.