Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
46685
+27943
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
9 / 915
+1
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
5 / 229
+1
Ակտիվ աշակերտներ
223 / 845
Ակտիվ ուսուցիչներ
12 / 25
Ակտիվ դասարաններ
18 / 51

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.