Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
123
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
296 / 600
+11
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
16 / 46
+1
Ակտիվ աշակերտներ
3 / 11
Ակտիվ ուսուցիչներ
2 / 2
Ակտիվ դասարաններ
2 / 9

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.