Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
5
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
455 / 495
-5
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
43 / 48
0
Ակտիվ աշակերտներ
0 / 8
Ակտիվ ուսուցիչներ
2 / 3
Ակտիվ դասարաններ
0 / 4

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.