Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
159
+4
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
259 / 486
-12
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
26 / 49
0
Ակտիվ աշակերտներ
3 / 13
Ակտիվ ուսուցիչներ
0 / 2
Ակտիվ դասարաններ
3 / 11

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.