Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
371
-85
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
204 / 488
-18
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
21 / 49
-1
Ակտիվ աշակերտներ
2 / 72
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 5
Ակտիվ դասարաններ
2 / 9

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.