Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
699
-49
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
160 / 596
-7
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
18 / 63
+1
Ակտիվ աշակերտներ
2 / 76
Ակտիվ ուսուցիչներ
0 / 5
Ակտիվ դասարաններ
0 / 9

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.