Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
26
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
398 / 495
-6
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
39 / 51
0
Ակտիվ աշակերտներ
2 / 5
Ակտիվ ուսուցիչներ
4 / 7
Ակտիվ դասարաններ
1 / 3

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.