Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
11327
+1698
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
50 / 488
-4
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
40 / 186
-4
Ակտիվ աշակերտներ
104 / 156
Ակտիվ ուսուցիչներ
9 / 14
Ակտիվ դասարաններ
18 / 28

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.