Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
1767
+2
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
92 / 595
+2
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
58 / 191
0
Ակտիվ աշակերտներ
11 / 412
Ակտիվ ուսուցիչներ
4 / 19
Ակտիվ դասարաններ
0 / 23

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.