Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
0
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
?
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
?
Ակտիվ աշակերտներ
1 / 1
Ակտիվ ուսուցիչներ
0 / 0
Ակտիվ դասարաններ
1 / 1

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.