Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
1565
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
116 / 488
-14
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
11 / 49
0
Ակտիվ աշակերտներ
3 / 140
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 6
Ակտիվ դասարաններ
0 / 8

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.