Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
211
+1
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
254 / 600
+11
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
117 / 191
+2
Ակտիվ աշակերտներ
0 / 14
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 2
Ակտիվ դասարաններ
0 / 13

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.