Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
12
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
397 / 488
-1
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
22 / 28
0
Ակտիվ աշակերտներ
0 / 13
Ակտիվ ուսուցիչներ
0 / 1
Ակտիվ դասարաններ
0 / 6

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.