Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
20
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
1 / 2
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
8 / 0
0
Ակտիվ աշակերտներ
0 / 1
Ակտիվ ուսուցիչներ
0 / 0
Ակտիվ դասարաններ
0 / 1

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.