Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
4031
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
77 / 488
-10
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
8 / 49
-1
Ակտիվ աշակերտներ
3 / 173
Ակտիվ ուսուցիչներ
0 / 12
Ակտիվ դասարաններ
1 / 18

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.