Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
371
+1
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
210 / 596
+7
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
13 / 33
0
Ակտիվ աշակերտներ
0 / 9
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 5
Ակտիվ դասարաններ
0 / 6

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.