Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
20395
+948
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
38 / 488
-9
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
1 / 22
0
Ակտիվ աշակերտներ
56 / 307
Ակտիվ ուսուցիչներ
6 / 12
Ակտիվ դասարաններ
2 / 19

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.