Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
115
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
288 / 488
-11
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
10 / 23
0
Ակտիվ աշակերտներ
1 / 24
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 5
Ակտիվ դասարաններ
1 / 3

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.