Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
7567
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
56 / 486
-8
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
2 / 35
0
Ակտիվ աշակերտներ
21 / 46
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 2
Ակտիվ դասարաններ
5 / 11

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.