Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
53
-16
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
330 / 486
-22
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
152 / 184
-9
Ակտիվ աշակերտներ
49 / 65
Ակտիվ ուսուցիչներ
6 / 6
Ակտիվ դասարաններ
13 / 19

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.