Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
71249
+13310
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
17 / 488
-1
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
15 / 186
-1
Ակտիվ աշակերտներ
158 / 258
Ակտիվ ուսուցիչներ
10 / 21
Ակտիվ դասարաններ
21 / 39

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.