Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
47550
+5087
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
44 / 506
-2
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
39 / 197
-2
Ակտիվ աշակերտներ
102 / 351
Ակտիվ ուսուցիչներ
11 / 23
Ակտիվ դասարաններ
11 / 44

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.