Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
4397
+92
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
74 / 488
-8
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
55 / 186
-7
Ակտիվ աշակերտներ
287 / 313
Ակտիվ ուսուցիչներ
9 / 9
Ակտիվ դասարաններ
33 / 37

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.