Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
54440
+6066
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
20 / 488
-2
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
18 / 186
-2
Ակտիվ աշակերտներ
123 / 153
Ակտիվ ուսուցիչներ
4 / 13
Ակտիվ դասարաններ
21 / 31

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.