Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
329
+1
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
213 / 488
-6
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
2 / 17
0
Ակտիվ աշակերտներ
1 / 133
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 18
Ակտիվ դասարաններ
0 / 20

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.