Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
35208
+3352
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
18 / 955
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
12 / 232
0
Ակտիվ աշակերտներ
176 / 875
Ակտիվ ուսուցիչներ
9 / 28
Ակտիվ դասարաններ
14 / 61

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.