Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
23970
+1029
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
65 / 495
-10
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
47 / 189
-3
Ակտիվ աշակերտներ
35 / 488
Ակտիվ ուսուցիչներ
2 / 27
Ակտիվ դասարաններ
8 / 51

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.