Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
32
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
2 / 3
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
6 / 0
0
Ակտիվ աշակերտներ
0 / 1
Ակտիվ ուսուցիչներ
0 / 0
Ակտիվ դասարաններ
0 / 1

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.