Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
50694
+32634
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
21 / 486
+10
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
18 / 184
+7
Ակտիվ աշակերտներ
96 / 201
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 1
Ակտիվ դասարաններ
12 / 24

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.