Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
17
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
417 / 495
-5
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
42 / 51
-1
Ակտիվ աշակերտներ
39 / 83
Ակտիվ ուսուցիչներ
17 / 20
Ակտիվ դասարաններ
7 / 21

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.