Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
33
+1
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
389 / 495
-5
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
18 / 30
0
Ակտիվ աշակերտներ
18 / 52
Ակտիվ ուսուցիչներ
10 / 13
Ակտիվ դասարաններ
7 / 22

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.