Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
127
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
293 / 595
+10
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
27 / 38
0
Ակտիվ աշակերտներ
0 / 29
Ակտիվ ուսուցիչներ
0 / 4
Ակտիվ դասարաններ
0 / 8

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.