Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
10
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
414 / 488
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
17 / 23
0
Ակտիվ աշակերտներ
19 / 61
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 4
Ակտիվ դասարաններ
9 / 21

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.