Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
1204
-2
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
203 / 793
-2
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
96 / 213
0
Ակտիվ աշակերտներ
153 / 270
Ակտիվ ուսուցիչներ
5 / 10
Ակտիվ դասարաններ
13 / 29

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.