Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
1207
-95
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
171 / 920
-20
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
70 / 232
-5
Ակտիվ աշակերտներ
15 / 125
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 3
Ակտիվ դասարաններ
2 / 19

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.