Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
221
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
237 / 486
-11
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
20 / 34
0
Ակտիվ աշակերտներ
1 / 31
Ակտիվ ուսուցիչներ
0 / 1
Ակտիվ դասարաններ
0 / 4

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.