Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
0
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
?
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
?
Ակտիվ աշակերտներ
0 / 9
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 6
Ակտիվ դասարաններ
0 / 3

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.