Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
170
+138
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
269 / 595
+157
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
14 / 38
+12
Ակտիվ աշակերտներ
6 / 186
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 18
Ակտիվ դասարաններ
0 / 21

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.