Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
692
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
157 / 486
-12
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
6 / 28
0
Ակտիվ աշակերտներ
22 / 62
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 3
Ակտիվ դասարաններ
3 / 9

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.