Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
5613
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
40 / 596
-1
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
26 / 191
-1
Ակտիվ աշակերտներ
3 / 33
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 6
Ակտիվ դասարաններ
1 / 18

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.