Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
198
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
247 / 486
-10
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
21 / 54
-2
Ակտիվ աշակերտներ
4 / 5
Ակտիվ ուսուցիչներ
0 / 1
Ակտիվ դասարաններ
4 / 5

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.