Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
125
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
283 / 488
-10
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
23 / 34
0
Ակտիվ աշակերտներ
3 / 34
Ակտիվ ուսուցիչներ
0 / 4
Ակտիվ դասարաններ
3 / 8

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.